ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 804
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 95.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 93.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 93.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 91.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. น่าน 90.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนสา สพม. น่าน 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 89.83 ทอง 10  
11 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 89.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนชากังราววิทยา สพม. กำแพงเพชร 85.83 ทอง 12  
13 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. นครสวรรค์ 82.83 ทอง 14  
15 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เชียงราย 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา สพม. เชียงใหม่ 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน