ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 802
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 89.88 ทอง 5  
6 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 88.63 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 88.63 ทอง 6  
8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88.63 ทอง 6  
9 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 86.13 ทอง 9  
10 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 84.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 83.63 ทอง 11  
12 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 83.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 82.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.13 ทอง 14  
15 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 79.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 77.38 เงิน 16  
17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76.75 เงิน 17  
18 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 76.63 เงิน 18  
19 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เชียงราย 73.75 เงิน 19  
20 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 73.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย 73.25 เงิน 21  
22 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. ตาก 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 72.63 เงิน 23  
24 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 72.25 เงิน 24  
25 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 71.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 69.25 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 67.50 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. นครสวรรค์ 65.38 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 64.25 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 63.50 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 59.88 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 56 เข้าร่วม 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน