ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93.38 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เชียงใหม่ 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 86.13 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 84.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 84.75 ทอง 6  
8 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 84.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 80.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 80.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 79.63 เงิน 11  
12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย 78.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 77.75 เงิน 15  
16 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 77.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 75.88 เงิน 17  
18 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 75.75 เงิน 18  
19 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 74.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 73.25 เงิน 21  
22 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 73.25 เงิน 21  
23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 71.75 เงิน 24  
25 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 71.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 71.25 เงิน 26  
27 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 70.13 เงิน 27  
28 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 64.88 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 62.75 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 61.75 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 60.75 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 56.50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 54.38 เข้าร่วม 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน