ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 94 ทอง 5  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. แม่ฮ่องสอน 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. ตาก 93 ทอง 8  
10 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพม. ตาก 91 ทอง 11  
13 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 91 ทอง 11  
14 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนสา สพม. น่าน 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 80 ทอง 23  
25 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 79 เงิน 25  
27 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 27  
29 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 29  
31 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 32  
34 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 74 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. สุโขทัย 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 72 เงิน 37  
39 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 71 เงิน 39  
40 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 70 เงิน 40  
41 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา - -  
42 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เพชรบูรณ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน