ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 84.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 78.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เพชรบูรณ์ 78.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. น่าน 78.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 76.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 75.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เชียงราย 74.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 73.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 71.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 71.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 70.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 70.80 เงิน 19  
21 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. ลำปาง ลำพูน 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 67.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 65.60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสา สพม. น่าน 65.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. พะเยา 65.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 63.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. นครสวรรค์ 62.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 62.60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 61.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 61.60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 61 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 57.40 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 55 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 52.20 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. ตาก 50 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 49 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 49 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 47.60 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 47.60 เข้าร่วม 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน