ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 799
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. ลำปาง ลำพูน 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนเทพนารี สพม. แพร่ 93 ทอง 4  
8 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86 ทอง 8  
11 โรงเรียนสันติสุข สพม. เชียงใหม่ 86 ทอง 8  
12 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 86 ทอง 8  
13 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 8  
14 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. น่าน 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง 14  
18 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 85 ทอง 14  
19 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. ตาก 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. ตาก 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80 ทอง 22  
25 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 78 เงิน 25  
27 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 78 เงิน 25  
28 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. พิจิตร 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. แพร่ 74 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 73 เงิน 31  
33 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 72 เงิน 33  
34 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71 เงิน 34  
35 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 70 เงิน 35  
36 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 70 เงิน 35  
37 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 70 เงิน 35  
38 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. พะเยา 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน