ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. พิจิตร 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 6  
10 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 88 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง 6  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 88 ทอง 6  
13 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 6  
14 โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา สพม. เชียงราย 88 ทอง 6  
15 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เชียงใหม่ 88 ทอง 6  
16 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 สพม. สุโขทัย 88 ทอง 6  
17 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 6  
18 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 88 ทอง 6  
19 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เชียงใหม่ 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 86 ทอง 19  
22 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 86 ทอง 19  
23 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เชียงราย 86 ทอง 19  
24 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. พะเยา 84 ทอง 24  
26 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง 24  
27 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 84 ทอง 24  
28 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม สพม. พิจิตร 82 ทอง 28  
30 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 82 ทอง 28  
31 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 82 ทอง 28  
32 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. นครสวรรค์ 80 ทอง 32  
34 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 32  
35 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80 ทอง 32  
36 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 80 ทอง 32  
37 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 32  
38 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 38  
39 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 38  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 76 เงิน 40  
41 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก สพม. น่าน 76 เงิน 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน