ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 078
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เชียงราย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. นครสวรรค์ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. น่าน 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. สุโขทัย 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. ลำปาง ลำพูน 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. แพร่ 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. พะเยา 83 ทอง 14  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เชียงราย 82 ทอง 17  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. น่าน 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. สุโขทัย 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม สพม. พิจิตร 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ - -  
24 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน