ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 726
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 82.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 79.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 77.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 76.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 72.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 71.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 66.50 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65.50 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65.50 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 64.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 64.50 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 61.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เชียงราย 61.50 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 61.50 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 61 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 61 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 59.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 59.50 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 59 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 58.50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 58 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 58 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 57 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 57 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 55.50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 52.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 52 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 49.50 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 48 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 45.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 44 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 41.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 41 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 40.50 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน