ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 725
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. นครสวรรค์ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. พะเยา 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เชียงราย 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. น่าน 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 83 ทอง 10  
14 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 83 ทอง 10  
15 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 83 ทอง 10  
16 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 83 ทอง 10  
17 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. กำแพงเพชร 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 80 ทอง 19  
22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 80 ทอง 19  
23 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 80 ทอง 19  
24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 19  
25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 79 เงิน 25  
27 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เชียงราย 79 เงิน 25  
28 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 28  
30 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 76 เงิน 31  
33 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 33  
35 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 71 เงิน 37  
38 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. พะเยา 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 70 เงิน 38  
40 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน