ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 724
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. นครสวรรค์ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. กำแพงเพชร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. กำแพงเพชร 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เพชรบูรณ์ 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. ตาก 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. น่าน 86 ทอง 7  
10 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เพชรบูรณ์ 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนสา สพม. น่าน 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. พิจิตร 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 79 เงิน 18  
20 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 79 เงิน 18  
21 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 79 เงิน 18  
22 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. พะเยา 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 22  
25 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 78 เงิน 22  
26 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 78 เงิน 22  
27 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย 77 เงิน 27  
29 โรงเรียนสายอักษร สพม. เชียงใหม่ 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 76 เงิน 29  
31 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 76 เงิน 29  
32 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. แม่ฮ่องสอน 73 เงิน 35  
36 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. แพร่ 71 เงิน 36  
38 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. พิจิตร 67 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน