ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 723
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. พะเยา 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. พิจิตร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. น่าน 82.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. กำแพงเพชร 82.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี สพม. น่าน 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนวังบ่อวิทยา สพม. นครสวรรค์ 81.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 79.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. ตาก 79.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 78.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 78.60 เงิน 15  
17 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 77.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. นครสวรรค์ 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 74.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. ลำปาง ลำพูน 74 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน