ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 072
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโกรกพระ สพม. นครสวรรค์ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 94.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88.34 ทอง 4  
5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 78.34 เงิน 5  
6 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 76.34 เงิน 6  
7 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 67.34 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 65.34 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 63.34 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน - -  
12 โรงเรียนหอพระ สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน