ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 717
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. ตาก 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประชาวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 85.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย 83.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 82.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 82.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 79.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 75.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 74.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 74.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 71.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เพชรบูรณ์ 70.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 69.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 68 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. พิจิตร 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 65.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 64 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 60.33 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 58.33 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. พะเยา 58 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 56.67 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 56.33 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 52.33 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 51.33 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 49.67 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน