ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 716
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 97.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 95.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 94.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 94.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 93.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 92.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 92 ทอง 12  
14 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 85.17 ทอง 14  
15 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 83.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 70.33 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน