ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 715
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 66 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน