ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 714
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 92.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 87.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 86.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 86.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 86.50 ทอง 12  
14 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86.50 ทอง 12  
15 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 85.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 84.83 ทอง 17  
18 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 83.83 ทอง 19  
20 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 83.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 82.83 ทอง 21  
22 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 82.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 81.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 81.17 ทอง 24  
25 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. พิจิตร 75.17 เงิน 25  
26 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 72.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 61.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 57.67 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เชียงใหม่ 50.67 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน