ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. สุโขทัย 95.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 89.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 78.34 เงิน 6  
7 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เพชรบูรณ์ 73.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 68.34 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 66.34 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 65.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ สพม. เชียงราย 61.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน