ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 709
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 87.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 81.83 ทอง 11  
12 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 81.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 81.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 80.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 72.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 69.50 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 64.33 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน