ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 90.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 83.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 81.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 80.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 79.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 77.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 76.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน