ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 706
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 88.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 83.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 83.17 ทอง 9  
10 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 82.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 78.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77.83 เงิน 12  
13 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 77.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 77.17 เงิน 14  
15 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 77.17 เงิน 14  
16 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 76.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 76.17 เงิน 17  
18 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 75.83 เงิน 18  
19 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เชียงใหม่ 75.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 74.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 74.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 72.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 72.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 72.17 เงิน 26  
27 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 71.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 69.17 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 67.83 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 65.67 ทองแดง 32  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน