ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. ตาก 98.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 94.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 92.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 92.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 91.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 90.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 90.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เชียงราย 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 89.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 88.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 88.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88.67 ทอง 17  
20 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 88.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 88.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เชียงราย 88.33 ทอง 20  
23 โรงเรียนประชาวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 23  
25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 86 ทอง 26  
28 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 85.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 30  
31 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. น่าน 84.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 84.67 ทอง 31  
33 โรงเรียนเทพนารี สพม. แพร่ 84.33 ทอง 33  
34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 84 ทอง 34  
35 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 84 ทอง 34  
36 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.67 ทอง 37  
38 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 81.67 ทอง 37  
39 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 81.33 ทอง 39  
40 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 79.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. ตาก 78.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน