ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. ตาก 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 98.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สพม. เชียงราย 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 97 ทอง 4  
6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 96.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 95.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 95.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 95 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 94.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 94.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 93.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 93.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 93.67 ทอง 12  
15 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 93.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 93.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 93 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93 ทอง 17  
19 โรงเรียนประชาวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 93 ทอง 17  
20 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เชียงใหม่ 92.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 92.67 ทอง 20  
22 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 92.33 ทอง 22  
24 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 91 ทอง 24  
25 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 91 ทอง 24  
26 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 90.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เชียงราย 90.67 ทอง 26  
28 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 90 ทอง 28  
29 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง 30  
31 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 88.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 87.67 ทอง 32  
33 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 87.33 ทอง 33  
34 โรงเรียนเทพนารี สพม. แพร่ 87.33 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เพชรบูรณ์ 87 ทอง 35  
36 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 86.67 ทอง 36  
37 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 85.67 ทอง 37  
38 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 85 ทอง 38  
39 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 81.33 ทอง 40  
41 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. แม่ฮ่องสอน 81 ทอง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน