ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. สุโขทัย 87.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 86.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 81.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เชียงราย 49.33 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย - -  
14 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน - -  
15 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. พิจิตร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน