ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 698
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 91.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 91.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 91.80 ทอง 6  
9 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 91.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 91.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เชียงใหม่ 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 90.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 90.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 89.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89.20 ทอง 14  
16 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. น่าน 89.20 ทอง 14  
17 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. ตาก 87.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 86.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 86.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 86.60 ทอง 18  
21 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 85.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. พะเยา 85.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สพม. เชียงราย 84.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 84.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 83.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. สุโขทัย 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 81.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 79.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 79.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 79.40 เงิน 33  
35 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 79.25 เงิน 35  
36 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 79.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. นครสวรรค์ 79 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 78.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 78.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. นครสวรรค์ 77.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 75.80 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน