ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 697
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 90.20 ทอง 5  
7 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 85.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 84.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 83.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 82.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 82.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 82.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 81.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 81.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 80.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 80.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 80.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 80.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 79.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 77.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 77.60 เงิน 31  
33 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 77.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 77.40 เงิน 33  
35 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 35  
36 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 75.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 75.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 75.40 เงิน 37  
39 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 75.40 เงิน 37  
40 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 72.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน