ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 693
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. ตาก 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 89.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 84.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.70 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 80.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 78.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 78.80 เงิน 14  
16 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 76.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 75.70 เงิน 17  
18 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 72.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 72.10 เงิน 19  
20 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 71.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 67.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 66.60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 66.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 65.60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 64.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 63.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. พะเยา 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 59.80 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 58.60 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. นครสวรรค์ 58.60 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 56.80 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 55.20 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเทพนารี สพม. แพร่ 54.40 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 51.20 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 50.80 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 44.80 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 41.20 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 37.80 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 24 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนพันธสัญญา สพม. เชียงใหม่ - -  
42 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน