ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 692
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ สพม. กำแพงเพชร 97.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 91.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เชียงราย 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 86.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 85.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 85.67 ทอง 14  
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 84.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 84.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. สุโขทัย 84.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 83.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 83.33 ทอง 22  
24 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 83.33 ทอง 22  
25 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 81 ทอง 25  
27 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 78.67 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน