ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 691
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. สุโขทัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. พิจิตร 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76 เงิน 15  
18 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 18  
21 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 75 เงิน 18  
22 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 74 เงิน 22  
24 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 74 เงิน 22  
25 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. พะเยา 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 73 เงิน 25  
27 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 70 เงิน 28  
30 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 70 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 67 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน