ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 690
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. พะเยา 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เพชรบูรณ์ 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนป่าซาง สพม. ลำปาง ลำพูน 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 91 ทอง 9  
12 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เชียงใหม่ 91 ทอง 9  
13 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. ตาก 91 ทอง 9  
14 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 89 ทอง 14  
16 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง 14  
17 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 88 ทอง 17  
19 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 83 ทอง 19  
22 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 83 ทอง 19  
23 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. พิจิตร 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 76 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 73 เงิน 29  
30 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 72 เงิน 30  
31 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 71 เงิน 31  
32 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 62 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. นครสวรรค์ 62 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 62 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 62 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 61 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 61 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน