ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 069
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. สุโขทัย 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สุโขทัย 87.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 80.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เชียงราย 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 63.66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 49 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน