ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 689
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. แพร่ 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. แม่ฮ่องสอน 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เชียงราย 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 79.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. ตาก 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. พะเยา 78.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 77.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 76.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. พิจิตร 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 75.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 73.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 72.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 72 เงิน 36  
37 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. ลำปาง ลำพูน 71.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 71 เงิน 38  
39 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 70.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 70 เงิน 40  
41 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 69 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน