ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 688
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. พะเยา 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เชียงราย 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 79.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนสา สพม. น่าน 78.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เพชรบูรณ์ 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 77.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนป่าซาง สพม. ลำปาง ลำพูน 76.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 75.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 74.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เชียงราย 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 73.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 73 เงิน 35  
36 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. ตาก 72.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71.50 เงิน 38  
39 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. พิจิตร 71 เงิน 39  
40 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 70 เงิน 40  
41 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 69 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน