ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 687
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. ตาก 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 91.84 ทอง 5  
6 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. กำแพงเพชร 90.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 88.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88.46 ทอง 8  
9 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 88.27 ทอง 9  
10 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 86.96 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. สุโขทัย 86.45 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 85.82 ทอง 12  
13 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84.89 ทอง 13  
14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 84.88 ทอง 14  
15 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. พิจิตร 84.38 ทอง 15  
16 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 83.92 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.08 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.19 ทอง 18  
19 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 82.16 ทอง 19  
20 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 81.49 ทอง 20  
21 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 81.22 ทอง 21  
22 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพม. เชียงใหม่ 80.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 80.30 ทอง 24  
25 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 80.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.10 ทอง 26  
27 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. พะเยา 80.05 ทอง 27  
28 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 80.04 ทอง 28  
29 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 77.86 เงิน 29  
30 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 77.25 เงิน 30  
31 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 76.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 74.66 เงิน 32  
33 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เชียงใหม่ 74.45 เงิน 33  
34 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 73.97 เงิน 34  
35 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 73.79 เงิน 35  
36 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เพชรบูรณ์ 73.37 เงิน 36  
37 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เชียงใหม่ 73.10 เงิน 37  
38 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 72.04 เงิน 38  
39 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 68.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 68.74 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 67.13 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน