ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 686
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89.24 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 88.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 87.96 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. ตาก 87.94 ทอง 9  
10 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 87.18 ทอง 10  
11 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87.07 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 86.18 ทอง 12  
13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง สพม. ลำปาง ลำพูน 84.19 ทอง 13  
14 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 83.85 ทอง 14  
15 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 83.82 ทอง 15  
16 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 83.37 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 83.21 ทอง 17  
18 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 82.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 82.10 ทอง 19  
20 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 81.81 ทอง 20  
21 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 81.55 ทอง 21  
22 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 81.25 ทอง 22  
23 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 81.19 ทอง 23  
24 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80.51 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. น่าน 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 25  
28 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 78.84 เงิน 28  
29 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 77.49 เงิน 29  
30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77.48 เงิน 30  
31 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 76.90 เงิน 31  
32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 76.42 เงิน 32  
33 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75.48 เงิน 33  
34 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 75.07 เงิน 34  
35 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 74.79 เงิน 35  
36 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. พะเยา 73.88 เงิน 36  
37 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 72.41 เงิน 37  
38 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 68.71 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67.30 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 66.67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 64.55 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน