ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 685
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. พะเยา 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสา สพม. น่าน 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. พะเยา 92 ทอง 7  
10 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 92 ทอง 7  
11 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 92 ทอง 7  
12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 92 ทอง 7  
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 92 ทอง 7  
14 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. ตาก 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เชียงราย 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 85 ทอง 14  
18 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 14  
19 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 85 ทอง 14  
20 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. พิจิตร 75 เงิน 21  
23 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 70 เงิน 23  
25 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 70 เงิน 23  
26 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 70 เงิน 23  
27 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 70 เงิน 23  
28 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 65 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. ลำปาง ลำพูน 65 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. แม่ฮ่องสอน 65 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 65 ทองแดง 28  
33 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 60 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 60 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 60 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 60 ทองแดง 33  
38 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 60 ทองแดง 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน