ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 684
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เชียงใหม่ 91 ทอง 8  
11 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สพม. เชียงราย 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 88 ทอง 12  
15 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 88 ทอง 12  
16 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. พิจิตร 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 70 เงิน 20  
22 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 70 เงิน 20  
23 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 70 เงิน 20  
24 โรงเรียนสา สพม. น่าน 70 เงิน 20  
25 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70 เงิน 20  
26 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. ตาก 65 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 65 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 65 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 65 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 65 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 65 ทองแดง 26  
33 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 26  
34 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 65 ทองแดง 26  
35 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 60 ทองแดง 35  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน