ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 683
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. พะเยา 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. นครสวรรค์ 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เชียงใหม่ 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 69 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 68 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 68 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เชียงราย 68 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 68 ทองแดง 17  
22 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพม. นครสวรรค์ 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 67 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 67 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนสา สพม. น่าน 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 61 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 60 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 60 ทองแดง 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน