ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 682
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต สพม. นครสวรรค์ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สพม. เชียงราย 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. พะเยา 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. พิจิตร 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสา สพม. น่าน 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เชียงใหม่ 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 62 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน