ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 680
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 88.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 86.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. แม่ฮ่องสอน 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 77.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 76.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 76.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 75.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 74.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 74.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 73.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 68.40 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 66.20 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 66 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 65.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 65.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 65.20 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 64.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 63.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 63.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 62.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 62.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 61.60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 57.80 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 57.40 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 56.80 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 56.80 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 56.60 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 56.40 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. พิจิตร 56.20 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 56 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 55.80 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 55.80 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 55.40 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 55.20 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 55.20 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 55.20 เข้าร่วม 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน