ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนโกรกพระ สพม. นครสวรรค์ 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. สุโขทัย 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร สพม. ตาก 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เชียงราย 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน