ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 679
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 87.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 86.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 85.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 83.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 82.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 81.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 80.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 80.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80.10 ทอง 10  
11 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 79.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 75.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 73.10 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. แม่ฮ่องสอน 72.90 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สพม. เชียงราย 72.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 72.70 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 71.30 เงิน 17  
18 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 70.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 70.80 เงิน 18  
20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 70.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. พิจิตร 70.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 70.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 69.30 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 69.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 68.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 68.30 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. แพร่ 67.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. พิจิตร 67.50 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 66.90 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 66.70 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 65.30 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 65.20 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 64.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 57.30 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 57.20 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 56 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 55.60 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. พะเยา 55.30 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 54.10 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 52.90 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน