ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 678
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 91.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 89.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 87.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 85.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 84.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เชียงราย 82.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 80.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. พะเยา 78.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 76.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 75.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 75.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 74.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 74.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 73.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 72.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 71.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 71.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 70.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 66.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 66.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 66.60 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 66.20 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 65.80 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 65.60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 64.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 64.80 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 64.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 64 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 63.80 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 63.20 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน