ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 677
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 85.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 80.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 80.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 77.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 76.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. พะเยา 76.20 เงิน 7  
9 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 75.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 75.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 74.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 74.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 74.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 73.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 73.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 73.60 เงิน 16  
18 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 73.60 เงิน 16  
19 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 72.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 72.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 71.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71.20 เงิน 22  
24 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 71.20 เงิน 22  
25 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 70.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 70.80 เงิน 26  
28 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 70.80 เงิน 26  
29 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 70.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 70 เงิน 30  
31 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 69.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 69.80 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 69.60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 68.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 67.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 67.20 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 64.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60.80 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน