ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 78.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ สพม. พิจิตร 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เชียงราย 68.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 64.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ สพม. เพชรบูรณ์ 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน