ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 664
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. พะเยา 99.45 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 99.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 97.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 95.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 94.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93.65 ทอง 6  
7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 84.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 77.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 77.05 เงิน 9  
10 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เชียงใหม่ 76.15 เงิน 10  
11 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 74.85 เงิน 11  
12 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 73.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 71.90 เงิน 14  
15 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. กำแพงเพชร 71.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 70.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 70.50 เงิน 16  
18 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 68.20 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 66.35 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 64.10 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 63.75 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 63.60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 63.25 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 61.65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 60.70 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน