ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 663
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 84.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เพชรบูรณ์ 82.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. นครสวรรค์ 81.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 80.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. นครสวรรค์ 76.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 75.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. ตาก 72.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. พะเยา 72.50 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เชียงราย 72.50 เงิน 13  
16 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 70.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม สพม. พิจิตร 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. น่าน 67 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 66 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 66 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 65.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65.50 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 65.50 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 65 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. ลำปาง ลำพูน 64.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เชียงใหม่ 64.50 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เชียงใหม่ 64.50 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 64 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 63.50 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 63 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 62 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 61.50 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 61 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 60 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 60 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 60 ทองแดง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน