ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 662
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 98.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 98 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. พิจิตร 97 ทอง 6  
7 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 96 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. นครสวรรค์ 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 92.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 91.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 91.50 ทอง 10  
12 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 90.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. พะเยา 89.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 88.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. ตาก 87.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เพชรบูรณ์ 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 19  
22 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 77.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง สพม. ตาก 73.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 73.50 เงิน 23  
25 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง สพม. น่าน 70.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม สพม. พิจิตร 70 เงิน 26  
28 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 66 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 64 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 63.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 62.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 62.50 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 61 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. สุโขทัย 60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 60 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 60 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน