ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 661
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. นครสวรรค์ 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 89.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 87.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 85.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 84.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 84.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 84.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. ตาก 84.20 ทอง 16  
19 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 83.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 83.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. พะเยา 82.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 82.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย 81.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 80.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 79.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 79.80 เงิน 31  
33 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. น่าน 79.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 78.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. พิจิตร 78.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 78.20 เงิน 35  
37 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 77.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 59 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน