ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 066
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. นครสวรรค์ 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 85.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. สุโขทัย 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 70.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 60.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย - -  
19 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน